joi, 26 mai 2011

PESTE 40 MILIOANE DE EURO ACCESAȚI PENTRU HARTILE DE HAZARD LA INUNDATII IN 10 BAZINE HIDROGRAFICE

CRIȘURI, BANAT, SIRET, MUREȘ, SOMEȘ-TISA, BUZĂU, ARGEȘ-VEDEA, DOBROGEA-LITORAL, OLT ȘI JIU

Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu”

Administrația Națională ”Apele Române” (ANAR) a accesat peste 40 milioane de euro, sumă reprezentând valoarea celor 10 contracte de finanțare semnate în cadrul proiectelor intitulate ”Planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor”, proiecte pe care le derulează la nivelul bazinelor hidrografice Crișuri, Banat, Siret, Mureș, Someș-Tisa, Buzău, Argeș-Vedea, Dobrogea-Litoral, Olt și Jiu. Hărţile de hazard la inundații de la nivelul bazinelor hidrografice vor fi finalizate până la mijlocul anului 2012.
Proiectele presupun realizarea hărţilor de hazard la inundaţii pe tronsoane ale cursurilor de apă principale și ale afluenților săi de gradul I și II, pe o lungime de aproximativ 20.000 km de cursuri de apă. În cadrul acestor proiecte, se foloseşte metoda de scanare LIDAR (Light Intensity Detection and Ranging) care constă în efectuarea de zboruri aerospaţiale, în urma cărora se va obține modelul digital al cursului de apă şi al zonei adiacente. Pe lângă zborurile aerospatiale, se vor efectua și lucrări de teren, respectiv ridicări topografice convenţionale, care constau în realizarea bazei de date topografice și care au ca rezultat editarea de hărţi în format GIS, precum şi efectuarea de studii hidraulice, hidrologice şi de management al bazinului hidrografic.
”Spre deosebire de planurile de apărare pe care le avem în prezent , hărțile de hazard la inundații vor arăta cu precizie ridicată extinderea zonei inundate și, în anumite situații, vor putea să ofere informații referitoare la viteza apei, adâncimea apei la viituri, corespunzătoatoare unor debite cu diferite probabilități de depășire (0,1%; 1%; 5%; 10%), adică date referitoare la inundații care se petrec odată la 1000 de ani, odată la 100 de ani, odată la 20 ani. respectiv odată la 10 ani”, ing. DÁVID Csaba, director general al A.N. Apele Române.
După elaborarea hărţilor de hazard, ele vor fi puse la dispoziţia consiliilor judeţene pentru a elabora hărţile de risc (hărți care vor indica nivelul pagubelor care se vor produce și zonele de evacuare a populației, în baza datelor obţinute din hărţile de hazard), conform prevederilor legislaţiei incidente. Odată finalizate, hărțile vor fi puse ulterior la dispoziția autorităților locale, dar și a publicului larg..
”Pentru Domeniul I de intervenție, mai intenționăm să depunem spre finanțare în jur de 20 de lucrări intitulate No Regret Measures (câte 1-3 din fiecare bazin hidrografic), precum și prima parte din proiectul Watman. Întrucât proiectele noastre au deja o valoare estimată la 483 mil euro (finanțare UE și buget), iar fondurile alocate sunt doar de 329 mil euro, putem afirma că, din acest punct de vedere, suntem o axă deficitară, în sensul că mai avem nevoie de suplimentarea finanțării acestor proiecte, în primă fază cu 160 mil euro”., ing. DÁVID Csaba, director general al A.N. Apele Române.

CASETĂ TEHNICĂ

Implementarea Directivei privind managementul riscului la inundaţii 60/EC/ 2007 prevede parcurgerea următoarelor etape:
TRANSPUNERE LEGISLATIVĂ (termen de finalizare 2009): Strategia de prevenire a riscului de inundaţii pe termen mediu si lung, strategie care a fost adoptată prin HG 846/2010. În același timp, s-a realizat transpunerea in legislația românească a Directivei privind managementul riscului la inundaţii, prin modificarea şi completarea Legii Apelor 107/1996, rezultând OUG nr. 3/2010.
EVALUAREA PRELIMINARĂ A RISCULUI LA INUNDAȚII (termen de finalizare 2011): Stabilirea unei geobaze de date unică care să prezinte toate informaţiile disponibile despre inundaţii.
HĂRŢILE DE HAZARD LA INUNDAŢII (termen de finalizare 2012): atribuţie a ANAR, conform Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare
HĂRŢI DE RISC LA INUNDAŢII (termen de finalizare 2013): atribuţie a Consiliilor Judeţene și, pentru centralizarea tuturor datelor, autoritatea public centrală în domeniul gospodăririi apelor, conform Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare
PLANURI DE MANAGEMENT AL RISCULUI (termen de finalizare 2015): vor contine toate elementele de mai sus, precum şi măsurile structurale şi non-structurale realizate pentru diminuarea riscului la inundaţii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu